...

   

· O nama  · Naše Usluge  · Smeštaj  · Galerija  · Kontakt

DOM ZA SMEŠTAJ

ODRASLIH I STARIJIH LICA

 

SVETI SAVA 8b,  GADŽIN HAN,  tel: (+381) 069 13 555 05

 

____________________________________________________________________________________________________________

» NAŠE USLUGE

Dom za smeštaj odraslih i starijih lica „Zaplanje - Moj dom“ pruža sledeće usluge:

·   stanovanje

·   ishrana

·   socijalno-psihološka pomoć i podrška

·   zdravstvena i opšta nega i zaštita

·   fizikalna medicina i rehabilitacija

·   radno-okupaciona terapija, kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti

·   frizersko-berberske usluge

·   pranje i peglanje veša

·   klubske usluge

·   dnevni boravak za starija lica na neodređeni broj sati

(ukoliko ste zbog obaveza sprečeni da vodite računa o starom i bolesnom članu Vašeg domaćinstva)

·   privremeni smeštaj na odrjeni broj dana  ili za vreme vikenda, sa mognošću prevoza

(ukoliko ste privremeno ili na određeni broj dana sprečeni da brinete o starom i bolesnomčlanu Vašeg domaćinstva)

Prostorije za stanovanje su kategorisane i namenjene korisnicima zavisno od njihovih sposobnosti, kretanja i samoposluživanja u zadovoljavanju osnovnihživotnih potreba, sa opremom koja je neophodna za udoban i kvalitetan smeštaj starih lica.

Ishrana je raznovrsna i namenjena starijoj populaciji uz poštovanje određenih normativa.

Socijalno - psihološka pomoć i podrška se ogleda, pre svega u pružanju pomoći korisnicima u adaptaciji na uslove života u domu i uspostavljanju i održavanju stabilnih porodičnih veza.

U ustanovi se pruža 24 - časovna zdravstvena nega i nadzor. O zdravstvenom stanju korisnika doma za stara lica „Zaplanje - Moj dom“ brinu lekar, socijalni radnik, medicinski tehnari i negovateljice.

Po potrebi u rad našeg domauključeni su i neuropsihijatar, internista i fizioterapeut.

Svakodnevno se vrši provera vitalnih parametara, redovno se sprovodi terapija, kako oralna tako i svi oblici paranteralne terapije po potrebi korisnika i naloga lekara.

Slobodno vreme korisnikaje usklađeno prema interesovanjima i preostalim sposobnostima i realizuje se kroz:

·   svakodnevno druženje

·   šah i društvene igre

·   edukativno-informativne aktivnosti

·   kreativno-rekreativne aktivnosti

·   radionice

·   zabavne aktivnosti

·   izlete i putovanja

U klubu doma organizuju se druženja, igranke, razna sportsko-rekreativna takmičenja, kulturno-zabavni programi.

Dom za odrasla i starija lica „Zaplanje - Moj dom“ nastoji da pruži kvalitetnu i sveobuhvatnu pomoć starijim osobama uz osmišljene sadržaje i osećaj sigurnosti i pripadnosti.

» ISHRANA

Ishrana usklađena sa zdravstvenim stanjem i potrebama korisnika.

Sastoji se iz tri obroka, uz dve užine po potrebi. Jelovnik izrađuje Tim za ishranu korisnika koga čini:

nutricionista, socijalni radnik, glavna sestra, nabavljač i jedan predstavnik korisnika.

Pored  trpezarije je istaknut trenutno važeći jelovnik.

Korisnici mogu svoju ishranu da usklade sa sa svojim zdravstvenim stanjem, verskom pripadnošću ili navikama.

Mogućnost spremanja jela po želji.

» PRANJE I PEGLANJE VEŠA

Po prijemu veš korisnika se markira i obeležava na ime korisnika.

Usluge pranja i peglanja veša obavljaju se u vešernici.

U odnosu na određeni stepen podrške potreban korisniku, veš odnosi sam ili isti sakupljaju i odnose i vraćaju zaposleni.

Lično i posteljno rublje i odeća korisnika pere se prema potrebi a najmanje jedanput u sedam dana.

» FRIZERSKO - BERBERSKE USLUGE

Zavisno od zdravstvenog stanja korisnika frizersko berberske usluge se pružaju u sobi korisnika ili frizerskom salonu.

Brijanje korisnika koji to ne mogu sami, obezbeđuje se dva puta nedeljno.

Šišanje jedanput mesečno.

» POMOĆ PRI SVAKODNEVNIM POTREBAMA, KAO ŠTO JE KUPANJE, OBLAČENJE,

KRETANJE I KOMUNIKACIJA

Aktivnosti pomoći i podrške usmerene ka zadovoljavanju osnovnih potreba i osiguranju bezbednog i prijatnog okruženja korisnika, i u skladu sa procenom potreba korisnika obuhvataju:

·   Svakodnevno druženje

·   Pomoć u oblačenju i presvlačenju

·   Pomoć pri hranjenju i obavljanju lične higijene (tuširanje i kupanje)

·   Pomoć pri kretanju

·   Pomoć pri održavanju higijene usne šupljine, nogu i noktiju

·   Pomoć pri obavljanju fizioloških potreba

·   Pomoć pri održavanju higijene kreveta i prostor

·   Čišćenje zajedničkih prostorija, soba i pripadajućih sanitarnih prostorija

·   Pomoći prilikom održavanja prostora u kojem borave i staranja o ličnim stvarima

·   Po potrebi pratnja korisnika do potrebnih službi van ustanove

Aktivnosti pomoći i podrške usmerene ka zadovoljavanju osnovnih potreba i osiguranju bezbednog i prijatnog okruženja korisnika, i u skladu sa procenom potreba korisnika obuhvataju:

» RADNO-OKUPACIONE AKTIVNOSTI

Sve aktivnosti vezane za prijem i boravak korisnika u domu se planiraju i realizuju kroz tim okupljen oko radnih terapeuta. Cilj je maksimalno učešće samih korisnika kroz sledeće aktivnosti:

·   okupljanje i druženje sa osobama istih interesovanja - svakodnevno

·   edukativno - informativne: korišćenje postojeće biblioteke, praćenje TV programa i video zapisa, praćenje dnevne i ostale štampe, slušanje muzike

·   kulturno - zabavne: muzičke i pesničke večeri, priredbe sa prigodnim sadržajem, proslava ličnih i zajedničkih jubileja i praznika, zajedničke proslave rođendana korisnika,

·   jednodnevni izleti: odlazak u prirodu, obilazak manastira, druženje sa korisnicima iz drugih ustanova,

·   duhovne: liturgija i pričešće korisnika za vreme velikih postova u saradnji sa crkvom i sveštenstvom

·   radno- okupacione aktivnostikorisnika sa prvim i drugim stepenom podrške: identifikacija, crtanje, bojenje, sečenje aplikacija od papira, rad sa testom, igranje pojedinih društvenih igara, slaganje slagalica, slaganje slova, vežbe samoposluživanja i staranja o sebi.

Svoja interesovanja, sklonosti i afinitete korisnici će moći da realizuju kroz rad sledećih sekcija:

·   muzička sekcija (pevanje, sviranje na muzičkim instrumentima)

·   recitatorska sekcija

·   dramska sekcija

·   sekcija za izradu suvenira izrada raznih suvenira, izrada uskršnjih aranžmana i bojenje uskršnjih jaja, pravljenje novogodišnjih ukrasa i čestitki i rad sa ukrasnim papirom

·   literalna sekcija pisanje proze i poezije

·   šahovska sekcija

·   sekcija za društvene igre domine, ne ljuti se čoveče, pikado, lopte, karte, slagalice kao i boravak i šetnja parkom

·   sekcija za uređenje životnog prostora

» DRUŠTVENI ŽIVOT - u našem domu je osmišljen na veoma raznovrstan način.

Društveni život korisnika, osmišljen od strane socijalnog radnika, sadrži proslave rođendana, značajnih kalendarskih datuma, kreativne tematske radionice, a sa korisnicima kojima to zdravstveno stanje dozvoljava, povremeno se uključujemo u kulturna zbivanja grada Niša.

Socijalni radnik i radni terapeut brinu o njihovom korisno utrosenom vremenu.

Naš zadatak je da svojim korisnicima stvorimo prijatno okruženje i kvalitetan život. Trudimo se da svako ima svoju privatnost kao i društvo kada ga želi.

Organizujemo obeležavanje krsne slave u saradnji sa porodicom, proslave rođendana, praznika, izlete...

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

| © 2016 Copyright - ZAPLANJE MOJ DOM |

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Copyright © 2016 All Rights Reserved

| webmaster : DELFIN-DIZAJN.IN.RS |